Välkommen att söka bilder på Svenska Tonsättare.
Sök enkelt efter den tonsättare du behöver bild på. Finner du något du vill publicera levereras bilden
i första hand via e-mail. Leverans kan även ske på annat sätt efter överenskommelse.
Bilderna är ca 5-10mb stora. Dom levereras i jpg-format RGB och är då ca 600k.
Publiceringspriset efter överenkommelse och beroende på hur bilden används.
Kontakta mej gärna redan nu med frågor, önskemål eller förfrågan om bilder.
Lars Torndahl, fotograf
email


torndahl, alvne eskelhem, 622 70 gotlands tofta, sweden,  gsm 070 644 66 43OBS!
© Alla bilder på denna site är skyddade enligt upphovsrättslagen.